Saturday, 1 October 2011

Eens in 'n Afrikahuisie, in 'n Afrikastat...

Ek wil nie regtig terugloop op al die afdraaipaadjies en seerkrypaadjies van die verlede wat na my Afrikahuisie gelei het nie, ek wil net deel wat die meeste van waarde was. Ek wil vertel van die groot lesse in klein dingetjies, van onverwagse deernis en omgee in bruin mensgesigte en die veilige vashou en toevou van my hemelse Vader se hand. Dit was die werklike ervarings wat punte getel het in my stukkie woestyn in 'n vreemde land, ver van almal wat bekend en geliefd is en dis die storie van my negentig dae in Koedoesrant...